Ant

Anders Lundberg.

Måggubbens äldste son Anders (kallades Ant) valde att bygga sitt hus på den här platsen. Han gifte sig med Chatrina Marareta Lund från Brännmark.Dom fick inte mindre än tio barn, varav somliga inte blev så gamla. Chatrina hade en flicka, Augusta Boström, sedan tidigare.Dom bodde tidigare i Brännmark men bosatte sig här ca: 1876.

Anders och Chatrina fostrade dessa barn:

Augusta Boström        född  1866

Anna Lovisa                        1868

Anders Gustav                    1871

Erik Ferdinand                     1873

Johan Fredrik                     1875

Maria Magdalena                 1877

Carl Leonard                      1879

Frans Isak                         1881

Chatrina Margreta              1883 

Knut Felix                         1885

Olov Edvard                      1888

TILLBAKA