Vivianne och Rolfs Hemsida

Hej !

Nu startar vi om vår hemsida, med ny adress men med samma innehåll. Den handlar om våra resor ut i världen, om Älvsbyn, Korsträsk och min hemby Warrisån.

alven-1.jpg

 Älvsbyn, du pärla så slösande rik

på naturens bestående vyer,

dina brusande forsar blir orgelmusik

i en förtrollad besökares syner,

du skänker åt själen en sövande frid

vid dess skummande, virvlande vatten, din givmildhet flödar i midsommartid

i den helljusa norrländska natten.

När solglittret spelar i älvfårans  vatten

och öringen vakar i vikar och sel

och timmen är ljus

fast det är mitt i natten.

Vem rörs ej av detta naturskådespel,

då känner man verkligen skön sinnesro

och tackar för att man blev född Älvsbybo.

(Dikt av Ivar Stenberg  1908-1988.)